Privacystatement

Identiteit van de verantwoordelijke

Thomas Wals, als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan mij verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop ik persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zal gebruiken.

Website Analyse

Met meer info heb je betere resultaten. Analytische cookies helpen mij om mijn website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies kan ik mijn website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van gebruikers. Hiervoor maakt Thomas Wals gebruik van:

Google Analytics

Met behulp van Google Analytics krijg ik door middel van cijfermatige gegevens en totalen, meer inzicht in hoe bezoekers mijn website gebruiken. Hiervoor heb ik een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De IP-adressen van de bezoekers heb ik geanonimiseerd, dit betekent dat alle gegevens anoniem worden verwerkt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. De verzamelde gegevens zullen gedurende 26 maanden worden bewaard en niet worden gedeeld met andere partijen , zoals Google of binnen andere google producten.

Links naar andere websites

Mijn website bevat links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je mijn website hebt verlaten en ik geen zeggenschap en/of controle hebben over die websites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze websites vallen vanzelfsprekend ook niet onder mijn privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die websites goed naar hun privacybeleid.

Persoonsgegevens

Thomas Wals verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, per bericht of e-mail of natuurlijk in real-live.

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld

Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van Thomas Wals. Het bedrijfsdoel van Thomas Wals jou product, dienst, boodschap of doel geliefd te maken bij je -nieuwe- klanten. Dit bereik ik door geweldige gebruikerservaringen te maken, visueel, mogelijk met interactie of ruimtelijkheid. Daarnaast legt Thomas Wals gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van -nieuwe- diensten.

Welke persoonsgegevens worden hiervoor verzameld

Om een offerte of factuur te kunnen sturen of contact te houden voor, tijdens en na het een samenwerking heb ik een aantal gegevens van je nodig, waaronder: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres en Bedrijfs-Adres. 
Dit zijn de gegevens beperkt tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze nodig zijn. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoongegevens gewaarborgd is.

Wat de rechten zijn van de betrokkenen

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien en je persoonlijke gegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij Thomas Wals verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan info@thomaswals.nl en Thomas Wals zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

Mailingen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een afmeldlink (Opt-out) en een link met de mogelijkheid om je gegevens aan te passen.

Bewaartermijnen van deze gegevens

Thomas Wals bewaart de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

Met wie de persoonsgegevens worden gedeeld (externe partijen)

Thomas Wals zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Binnen de EU

Thomas Wals verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevest zijn buiten de EU.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Thomas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen, zo heb ik de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•   Het hanteren van een wachtwoord of pincode op alle systemen en gevoelige mappen;

•   Het maken van Back-Ups om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•   Het regelmatig testen en evalueren van de maatregelen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van het privacy statement

Thomas Wals behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement te wijzigen. Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is het laatst aangepast op: 05–09-2018

Contactgegevens

Thomas Wals - info@thomaswals.nl - 06 55 81 49 67

Laten we kijken hoe we samen iets moois kunnen maken!

info@thomaswals.nl

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

 

KVK 58593608

Thomas Wals © 2019